IK Graip

Fritid och föreningar Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Folkhälsa
Förening
Hälsa
Idrott
IK Graips verksamhetsmål skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl psykisk och fysisk som socialt och kulturellt avseende, samt organiseras enligt demokratiska principer och med respekt för alla människors lika värde. Idrotter: badminton, fotboll, ishockey, cykel, konståkning

Du kanske också är intresserad av: