Gotlands Dykarklubb

Fritid och föreningar Visby
Verksamhetsbild omslag
Folkhälsa
Förening
Hälsa
Idrott
Gotlands Dykarklubb (GDK) är en av Sverige äldsta dykarklubbar som startade 1958 och ingår i Svenska Sportdykarförbundet. I dag har klubben ett 35 tal medlemmar i olika åldrar. All verksamhet inom klubben sker genom ideellt arbete grundat på medlemmarnas intresse för dykning & fridykning.
Vi ställer heller inga krav på certtillhörighet bland våra medlemmar, vi har folk från CMAS, PADI, NAUI såväl som IANTD eller någon annan utbildningsorganisation.

Alla är välkommna. 

Du kanske också är intresserad av: