S:t Görans ruin

Historisk plats Visby
Verksamhetsbild omslag
Ruin utanför ringmuren
Utanför Visby ringmur ligger ruinen efter kyrkan S:t Göran. Kyrkan som är från 1200-talet byggdes intill ett sjukhus för spetälska som var i bruk till mitten av 1500-talet. På grund av den höga smittorisken ville man inte ha de sjuka innanför muren. Kyrkan fick sitt namn efter S:t Göran, de spetälskas skyddshelgon.

S:t Görans ruin

Du kanske också är intresserad av: