Smiss och Rikvide, När

Historisk plats Södra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Gravfältet är ett av Gotlands största med ca 800 synliga gravar. På gravfältet och i dess närhet har flera bildstenar och ett stort antal lösfynd hittats. En rekonstruktion av en av bildstenarna står på platsen.

Smiss och Rikvide, När

Du kanske också är intresserad av: