Gamla hamn, Fårö

Historisk plats Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Fornlämning
Längs havsstranden finns ett gravfält med 15 gravar i form av låga rösen. I anslutning till den forna hamnen finns ruinen av ett litet medeltida kapell som tillhörde S:t Olofs kyrka och rester av en kyrkogård. Fynden vittnar om en hamn med tillhörande begravningsplats som använts i ungefär 400 år.
Läs mer HÄR
logotyp

Du kanske också är intresserad av: