Fardume slott

Historisk plats Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Medeltida hus
Någon gång under 1200-talet byggdes vid Fardume träsk de stenhus som idag kallas Fardume slott. Den byggnad som troligen var bostadshuset har ett förrådsrum i bottenvåningen. I våningen ovanpå fanns förstuga och vardagsstuga med eldstad. Högst upp var loftet där man kunde förvara säd. Ruinen har kallats Sören Norrbys källare.

Fardume slott

Du kanske också är intresserad av: