Paviken, Västergarn

Västra Gotland
Historia och rikt fågelliv
En av Gotlands större hamn- och handelsplatser med spår efter skeppsvarv, hantverksindustri och bosättningar. Den anlades under 700-talet och användes i ca 300 år. En bit söderut finns en välbevarad vikingatida stadsvall och intill denna resterna av en medeltida kastal. Idag är Paviken en grund, delvis igenväxt insjö med ett rikt fågelliv.

Du kanske också är intresserad av: