Kallgatburg

Unik natur Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Naturreservat med naturstig
Kallgatburg naturreservat ligger mellan två bergartområden, kalksten och märgelsten. Här finns källor och bäckar, i östra delen finns ett av landets största idegransbestånd och den fridlysta guckuskon blommar rikligt i början av juni. Ett bra sätt att se reservatet är att gå naturstigen på dryga två km.

Du kanske också är intresserad av: