Burs Hembygdsförening

Museum Södra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Familjevänligt
Guidad tur
Kulturarv
Föreningen vårdar flera museer och andra kulturhistoriska besöksmål i Burs. Vi anordnar, ofta tillsammans med andra föreningar i Burs, varje år flera sociala evenemang vid besöksmålen och i Burs Bygdegård.

Burs och Bandlunde – en dold kulturhistorisk pärla på Gotland.

Riksantikvarieämbetet (RAA) har i ett beslut, I 37 2019-09-26, förklarat Bandlunde och Burs vara av kulturhistoriskt riksintresse. Trots detta är områdets, och egentligen hela Gotlands landsbygds rika kulturarv okänt för de flesta. En anledning till detta är att den kulturhistoriska och arkeologiska forskningen om Gotlands historia i förhållande till fastlandets år eftersatt.

I sin motivering om Burs och Bandlunde skriver RAA:

”Fornlämningsmiljö från i huvudsak järnåldern som ger en god bild av ett under förhistorisk tid intensivt nyttjat kustområde, och som speglar havets och handelns betydelse för det gotländska samhället under framför allt vikingatid. Inåt land har fornlämningsmiljöerna kontinuerligt utvecklats i takt med markanvändningen och kompletterats med flera intressanta gårdsmiljöer från 1700- och 1800-talen i ett småskaligt odlingslandskap.” 

Burs är en attraktiv miljö för boende och som besöksmål. Det finns t.ex. ett stort antal konstnärer och konsthantverkare som är verksamma i Burs. Mer information om Burs och hembygdsföreningen finns på https://burs.nu och https://hembygd.se/burs.