september
7

Burs – Ett spännande kulturhistoriskt besöksmål

Historisk plats Södra Gotland
Evenemangsbild omslag
Familjevänligt
Fiskeläge
Fornlämning
Kulturarv
Torrdass eller toalett finns
”Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser” är det gemensamma temat för 2024 års European Heritage Days, evenemanget som i Sverige kallas Kulturarvsdagen.
 
”Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser” är det gemensamma temat för 2024 års European Heritage Days, evenemanget som i Sverige kallas Kulturarvsdagen. 
 
I Burs finns kulturhistoriska spår som bekräftar att Burs, med Bandlunde Handelsplats, haft en viktig roll som mötesplats för handel i östersjöregionen och som mäktig partner i den självständiga bonderepubliken Gotland. 
 
Riksantikvarieämbetet har förklarat att kulturhistoriskt sett är Burs med Bandlunde en av landets bäst sammanhållna kulturmiljöer med fornlämningar och bevarade gårdsstukturer. De har i ett beslut 2019 klassificerat Burs socken med fornlämningarna vid Bandlunde som en fornlämningsmiljö av riksintresse. 
 

Vad kan vi i Burs erbjuda på Kulturarvsdagen? 

 
Förutom det stora antalet fornlämningar som finns i Burs så är bygden intressant som besöksmål genom att mycket av bebyggelse och gårdar kan härledas till långt före vikingatiden och tidigare Vendeltid och den tiden då de gotländska farmannabönderna redan hade en viktig roll i handeln i östersjöregionen. 
 
Det finns fem aktivt kulturarvsbevarande föreningar som förvaltar detta arv; Burs Hembygdsförening, Burs Pastorat, Burs Bygdegårdsförening, Vanges Museigård, Stavgards Vikingagård och LRF. 
 
De mest uppskattade kulturhistoriska besöksmålen är; Sojdemuseet, Fattigstugan, Skolmuseet, Kyrkan och Prästgården, Hjorters kapell, Vanges Museigård, fornlämningarna vid Bandlunde med Stavgards Vikingagård och hembygdsföreningens kulturstig samt fiskelägena vid Tomtbod, Krakstädar och Hörte. 
 
Under kulturarvsdagarna kommer Burs Hembygdsförening att hålla sina besöksmål vid Egon Klints Sojdemuseum, Fattigstugan med Skolmuseet och Kulturstigen vid Bandlunde öppna för allmänheten med guider på plats lördag den 7 september kl 10 – 15. 
 
För ett besök i Burs föreslår vi att du börjar med Sojdemuseet, där det kommer finnas guider som kan ge tips om vilka ytterligare besöksmål som kan vara intressanta för dig utifrån dina intressen. Där kommer att finnas information om alla Burs besöksmål som är öppna under Kulturarvsdagarna och en karta som gör det enkelt att hitta. 
 
Mer information om Hembygdsföreningen och våra besöksmål finns på http://hembygd.se/burs. Till Egon Klints Sojdemuseum hittar du enkelt genom att skriva in ”sojdemuseum” i Google Maps och det är skyltat från väg 533 vid Västerlaus på lördagen. 
Tillfällen
logotyp

Eventet arrangeras av