Burs - En kulturhistorisk pärla på Gotland

Historisk plats Södra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Familjevänligt
Fornlämning
Kulturarv
Medeltid
I Burs finns en sammanhållen fornlämningsmiljö från det att Gotland befolkades efter senaste istiden som ger en god bild av ett under förhistorisk tid intensivt nyttjat kustområde, och som speglar havets och handelns betydelse för det gotländska bondesamhället.
Spännande kulturhistoriska besöksmål
Förutom det stora antalet fornlämningar som finns i Burs så är bygden intressant som besöksmål genom att mycket av bebyggelse och gårdar kan härledas till tidig vendeltid och vikingatiden. Det finns åtminstone fem kulturarvsbevarande föreningar som förvaltar detta arv; Burs Hembygdsförening, Burs Pastorat, Burs Bygdegårdsförening, Vanges Museigård, Stavgards Vikingagård och LRF. 

Bygdens mest uppskattade kulturhistoriska besöksmål är; Sojdemuseet, Fattigstugan, Skolmuseet, Kyrkan och Prästgården, Vanges Museigård, Hjorters kapell, fornlämningarna vid Bandlunde med Stavgards Vikingagård och fiskeläget vid Tomtbod.

Egon Klints Sojdemuseum är uppbyggd i en tjärdal mitt i den natursköna tallskogen kring ett gammalt ”såide eller sojde”, dv.s plats för tjärbränning. Egon Klint samlade verktyg och andra föremål från det gamla jordbrukssamhället som nu finns på museet. 
Sojdet är en lämplig miljö att inleda ett besök i Burs med och en populär plats för lokala evenemang eller bara för att ta en fika i en attraktiv och rogivande miljö. Här anordnas årligen en grillfest och en eftermiddag med lokala musiker. Sojdet går att hyra för privata fester eller av företag och organisationer. Är du intresserad av Sojdemuseet kontakta Kristina Östre på 070-331 23 56.  Hon hjälper också till med att ordna guidad visning för bokade grupper eller att skapa ett heldagsprogram för ett besök i Burs.

Fattigstugan med skolmuseet i kyrkbyn
Burs fattigstuga byggdes 1816 för att de sockenbor som inte kunde klara sig själva skulle få tak över huvudet och hjälp med mat och kläder. Den användes fram till 1949 och är fortfarande i nära ursprungligt skick. Huset är byggt av kalksten och putsat med kalkbruk. Taket är täckt med flis i så kallad vild läggning. På tomten finns också ett tidigare förrådshus som används som skolmuseum. Byggnadsminnesförklaring från den 19 december 1988 avser båda husen.
Vill du besöka Fattigstugan kontakta Birgittha Cederlund på 070-222 46 86.

Kulturstigen vid Bandlunde
Hembygdsföreningen förvaltar en Kulturstig vid fornlämningarna i  Bandlunde som utgår från Stavgard. Längs stigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver slipskårestenar, offerbryen, forntida hamnar, snäckhus och Stavars skatt.  Sentida rön om att Beowulf skall ha varit bosatt vid Bandlunde attraherar även internationella besökare. 
För en guidad tur på Kulturstigen kontakta Sören Gannholm på 073-898 96 11.

Hjorters kapell

 Väckelsepredikanten Jöns Hjorter bosatte sig i Burs 1857 och skapade Hjorterianerna, en religiös sekt med gammalkyrklig inriktning.

 För en guidad visning av Hjorters kapell kontakta Inger Hellström på Chokladstallet på mobilnummer 073-715 72 45

Mer information finns på Hembygdsföreningens hemsida där det också finns en karta över våra besöksmål https://www.hembygd.se/burs

logotyp

Övrig information