/ Den perfekta matchningen
Foto: Joel Nilsson

Den perfekta matchningen

"The perfect match", den perfekta matchningen, finns den på riktigt? Vad innebär uttrycket egentligen? Kan vi jobb- matcha på nya sätt? Hur skapar man ett framgångskoncept som håller långsiktigt? Dessa frågeställningar är ständigt närvarande i det dagliga arbetet i projektet "Alla behövs på Gotland" som drivs av Maria Eliadis och Hanna Bergdahl på Tillväxt Gotland.

Publicerad 14 jun 2021
Skriven av Hanna Bergdahl

I projektet Alla behövs på Gotland matchas företags behov med unga individers kompetens och vilja. Genom att rätt person hamnar på rätt plats vill man bidra till att gotländska företag kan växa och att relationer mellan unga, företag och det offentliga stärks och blir långsiktiga.

Det är dags för fikapaus i introduktionen som Maria och Hanna arrangerar för en grupp unga individer som är redo att ta sig an nya utmaningar på arbetsmarknaden.

-Det är intressant med pauser och vad som händer då. Det är ofta just då vi ser det där som leder oss till matchningen. Det kan vara ett samtal som tar vid där en gruppdiskussion slutat eller en tanke som får leva ut och får fäste, säger Hanna som arbetar som projektmedarbetare.

Maria som är projektledare fortsätter:

-Ja precis, som vid ett tillfälle då en person som tidigare inte alls vetat vilken riktning man skulle ta eller vilka möjligheter som finns och känt att man inte vet vad man vill helt plötsligt står där med sin kaffe i handen och utbrister ”det är ju så här jag ska göra, varför har jag aldrig tänkt på det?” Där sker något som blir betydande i hela processen när det kommer till att matcha individ mot ett företag.

Har man av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden sätts en väldigt stor press på individen att själv ta sig tillbaka. Simon Kanellos som är en av grundarna till Ö- chips och är med som arbetsgivare i projektet gav en så talande och fin beskrivning till varför de valt att vara med i projektet:

Det är inte är rättvist att påstå att en individ som hamnat utanför arbetslivet bör rycka sig i kragen och ta tag i sig själv. Ibland behövs faktiskt en klapp på axeln eller en knuff i rätt riktning för att samla kraft till att rycka sig i den där kragen

 

– Det tycker jag var väldigt klokt och det gör mig glad att vi jobbar med företag som verkligen förstår vad projektet handlar om. Jag tror absolut att den perfekta matchen finns, men jag tror att vi ibland inte ges rätt förutsättningar att hitta den, säger Maria som varit med och drivit projektet sedan start i augusti förra året.

450 unga utan sysselsättning på Gotland

Enligt uppgifter från Socialtjänsten inom Region Gotland är idag ca 450 unga utan sysselsättning på Gotland. I Sverige i stort har arbetslösheten bland unga ökat med ca 24% det senaste året. Samtidigt ser vi ett behov som lyfts inom näringslivet att man behöver kunskap och rätt förutsättningar kring att nyttja den kompetens som finns tillgänglig på ön. Man lyfter att just kompetensbrist är en av anledningarna till att man inte lyckas växa som önskat. Företagen på Gotland har en stark vilja att aktivt jobba mot att förebygga det samhällsproblem som riskerar att bli större om vi inte skapar sysselsättning för de individer som idag inte har någon.

– Här blir det så tydligt, alla behövs verkligen på Gotland och en av de många anledningar som gör det här projektet så spännande och utvecklande är att jag och Hanna får möjligheten att utmana det klassiska sättet att se på rekrytering, berättar Maria. Vi får en inblick i vad som efterfrågas hos näringslivet och genom att vi lär känna individer som står utanför arbetsmarknaden får vi även ta del av de utmaningar man som arbetssökande möter.

– Vi ges möjlighet att jobba med två målgrupper- ena gruppen består av företagare på ön som har behov av arbetskraft och resurser för att kunna växa. Andra gruppen består av individer som sitter på otroliga resurser både inre och yttre, men som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Redan där har vi ju en fantastisk matchning- vi behöver bara skapa oss en större förståelse för båda dessa målgrupper och hur vi kombinerar dessa på bästa sätt menar Maria.

Samverkan mellan unga, näringsliv och det offentliga

-Det känns otroligt häftigt och stort att vara med på en resa mot att skapa en ny form av samverkan mellan unga, näringsliv och offentliga aktörer säger Hanna. I projektet får vi genom personliga möten med företag på ön möjligheten att lära oss och förstå deras behov när det kommer till kompetensförsörjning. Samtidigt lär vi känna unga individer med starka viljor och engagemang och framförallt bred kompetens som inte riktigt når fram till företagen av olika anledningar. Vi vill förstå dessa anledningar och hur vi kan ta oss förbi dem. Jag tror att ju större förståelse alla parter har för varandra, ju mer kommer vi inse att alla verkligen behövs för att få samhället att fungera och för att nå den tillväxt vi önskar. Om en person hamnar utanför arbetsmarknaden påverkar det inte bara individen isig, utan samhället i stort. Här vill vi med projektet vara med och arbeta förebyggande. Att vi här har med oss polis och region, och nära samarbete med Socialtjänsten gör att vi blir starka tillsammans och kan hitta rätt stöttning för både individ och företag.

-Vi pratar mer om psykisk ohälsa idag och vi behöver jobba förebyggande på flera sätt. Vi vill med projektet förbättra ungdomars psykiska hälsa och minimera utanförskap, kriminalitet och drogproblematik som kan uppstå vid sysslolöshet. Något som ständigt kommer upp på tal i våra diskussioner med ungdomarna är jakten på rutiner och hur dessa bidrar till välmående. Genom projektet vill vi skapa dessa för ungdomarna, både genom introduktionen som vi arrangerar och sedan vidare ute på arbetsplats. Rutiner blir ett första steg mot en mer stabil vardag för individen säger Maria.

-Vi hoppas kunna bygga ett starkare samarbete mellan näringslivet och offentliga verksamheter för att skapa ett bättre och tryggare samhälle på Gotland. Dessutom vill vi med projektet skapa ett bättre näringslivsklimat, vilket är ett uttalat och prioriterat mål för Region Gotland fortsätter Hanna.

Alla behövs på Gotland är ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden stöttar projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Medfinansiärer är Region Gotland, Polisen och Folkuniversitetet. Som ägare till projektet står Tillväxt Gotland, medlemsorganisationen vars verksamhetsidé är att se till att nya företag etablerar sig på ön och att befintliga verksamheter växer och att fler jobb skapas.

Projektet kommer att bedrivas under 2 års tid med målet att skapa hållbara system för att arbeta framgångsrikt med målgrupperna och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Man vill skapa en struktur kring olika jobbspår med koppling till Region Gotlands Arbetsmarknadsenhet, Socialtjänsten och Folkuniversitetet. Med projektet vill man att företagare ges ökad kunskap kring ungdomars situation och behov samt se till att säkra att arbetsgivarens kompetensbehov tillgodoses.

Vill ditt företag vara med i projektet?

Välkommen att kontakta Maria eller Hanna på Tillväxt Gotland:
Maria@tillvaxtgotland.se 0736122594
Hanna@tillvaxtgotland.se 0702040055

Projektets hemsida

Är du mellan 15-30 år och har idag försörjningsstöd via Stöd och Försörjning? Prata med din handläggare för att hänvisas vidare till projektet.

RG_personer med cyklar
Cycling on Gotland

Cycling is by many said to be the best way of experiencing Gotland. Experience the atmoshere, the smells and the astonishing scenery on a tour along the Gotlandic roads.

Läs artikel
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan