Om Visby Centrum

Tre personer promenerar på Fiskargränd i Visby

Visby Centrum är samlingsnamnet för företagare som verkar i Visby innerstad, Östercentrum och Södercentrum.

Visby Centrum är en samarbets- och intresseorganisation som genomför aktiviteter i stadskärnan och erbjuder samordning kring utveckling av stadsmiljön, i stort och smått. Visby Centrum växer hela tiden och omfattar idag över 200 medlemsföretag i Visby! Vi vill att alla besökare i Visby stadskärna ska erbjudas en attraktiv mötes- och handelsplats med ett brett och högkvalitativt utbud av shopping, service och aktiviteter. Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till stadens unika miljö och särart.

Visby Centrums uppdrag är att utveckla, marknadsföra och arrangera aktiviteter i stadskärnan och erbjuder samordning kring utveckling av stadsmiljön. Årligen arrangeras ett flertal olika evenemang och aktiviteter i Visby Centrums regi och i samarbete med andra, bland annat Påskmarschen, Visbydagen och Julen i Visby.

Varmt välkommen!

Verksamhetsledare

Anja Hård

anja.hard@visbycentrum.se

Tel: +46 70 55 44 314

 

 


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/gotlandcom/gotland.com/releases/20240620131658/content/themes/gotland/templates/blocks/accordion_block.php on line 8