Ekonomiska stöd


För svenska företag finns det flera olika organisationer som erbjuda ekonomiska stöd. Dessa har alla ett syfte med sina stöd. Om du vill använda ekonomiskt stöd som finansiering behöver du fördjupa dig i de olika varianterna och fundera på hur din idé eller utveckling matchar organisationens syfte.

Finansiering utan krav på återbetalning?

Har du en idé eller ett behov som skulle kunna gynna Gotland i stort eller på annat sätt bidrar till en positiv utveckling?

Enkelt förklarat är ekonomiskt stöd en finansieringform utan krav på återbetalning i pengar. Däremot år det viktigt att veta att de olika organisationer som ger ut ekonomisk stöd har fokus på regional eller branschspecifik utveckling. Det behöver du som söker vara medveten om och även visa i din ansökan.

I vissa fall kan du som har ett företag få ekonomisk bidrag i form av kontanta medel men det vanligaste är att du får täckning för en tjänst eller produkt som man köper av en tredje part. I de fallen får företaget pengar först efter man har betalat för tjänsten, en form av utlägg kan man säga.

Be inte bara om pengar.

Var beredd att presentera din idé och hur den kommer att bidra till ett bidragsprograms mål. Det är viktigt att fatta att ekonomisk stöd eller “projektpengar” motsvarar en beställning från den som delar ut medel som har ett högre syfte.

(Programlogik → Vilken lucka vill ni fylla → Tänk förflyttning)

Vad kan man få stöd för?

För svenska företag finns det flera olika organisationer som erbjuda ekonomiska stöd. Alla organisationer har ett syfte med sitt stöd – att stödja specifika branscher, driva tillväxt eller omställning. Några exempel kan vara:

Tips!

Tänk finansiering till ett projekt, inte ordinarie verksamhet. Oftast måste man ansöker om stöd för att utföra ett projekt med ett tydligt mål och resultat. Du kommer nästan aldrig att få finansiering för din ordinarie verksamhet.

Hur förberedar du en ansökan?

Läs noga

Mål och scope

Partners och samarbeten

Projektplan inkl ekonom

Bäring på hållbarhet

Din affärsplan

Bolagsformalia

Hur blir det om jag skriver en rad här

Nationella organisationer som erbjuder ekonomiskt stöd

Tillväxtverket

Vinnova

Jordbruksverket

Om du är osäker på om du är berättigad att få bidrag eller på kriterierna för ditt företag är det bästa du kan göra att ta kontakt och prata med någon om din situation. Ta kontakt med din region, stödorganisationer eller rådgivare.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan