Almi Företagspartner Gotland AB

Företagsutveckling Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Hållbart
Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.
Vårt uppdrag är att stärka det gotländska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets– och tillväxtpotential. Vi ska komplettera den privata marknaden och vara tillgänglig för alla.

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av 16 regionala dotterbolag.

De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. I denna del av koncernen bedrivs huvudsakligen rådgivning och låneverksamhet.
Det helägda dotterbolaget Almi Invest AB inklusive elva hel- och delägda dotterdotterbolag, bedriver riskkapitalverksamhet.

Regionala dotterbolaget Almi Gotland hjälper innovatörer, entreprenörer och nyföretagare att utvecklas och växa genom olika typer av finansieringsalternativ och genom rådgivning i hur man startar och driver företag.

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall är du välkommen att vända dig till någon av våra rådgivare på Almi Gotland! Tillsammans har vi lång erfarenhet av att vägleda företag framåt och kan därför hjälpa dig att ta ditt företagande till en ny nivå. 

logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: