Det var en gång förlag

Litteratur Visby
Verksamhetsbild omslag
Förlag
Försäljning
Gotland
Historia
Oberoende bokförlag med första titeln i en bokserie om Gotländsk historia under produktion "1288 - Ett delat land". Förbeställ hos Eddy.se, mejla till order@bokorder.se.
Det var en gång förlag är ett oberoende bokförlag vars målsättning är att med bilder och berättelser ur vår historia locka till läsning.

1288 – Ett delat land är förlagets första titeln i en serie illustrerade historieböcker och som gör nedslag i svensk och gotländsk historia och på samma gång knyter an till nutida händelser.  Med böckerna vill förlaget hitta ovana läsare av historieböcker, unga som gamla. 

Historier ur det verkliga livet 
är sällan en rak linje av händelser
 
De är lite kors och tvärs 
som livet själv och ofta är de svåra 
att både greppa och återge i korta drag


Varje bok skildrar en händelse eller person ur historien och ger läsaren microkunskaper, samtidigt som den belyser aktuella ämnen. För den vetgiriga finns en faktadel i slutet av böckerna. Böckerna kan bli en introduktion till historia och vänder sig till unga, men också alla andra som är nyfikna i ämnet. Till skolan tillhandahålls lärarhandledning och förlaget kommer även ge föreläsningar och workshops.

Förlagets utgivningen har fokus på böcker i bildnovell-format, rikt illustrerade och i en estetiskt tilltalande “förpackning”. Hållbara böcker av hög kvalitet att samla på, spara till kommande generation eller ge en vän.

Förlaget bildades av Katarina Söderdahl och Janette Bornmarker våren 2019, men idéerna och arbetet har verkat längre än så. Katarina är konservator, konstvetare och bildpedagog. Hon har sina rötter på Gotland och bor på ön sedan trettio år. Janette är illustratör och grafisk formgivare. Hon är inflyttad till ön och bor i Visby sen drygt tio år. 

Information med anledning av pandemi
På grund av den rådande situationen under pandemi har förlagets utgivningen skjutis fram till 2022. Uppdateringar sker på förlagets Hemsida och Instagram.

Illustration © Janette Bornmarker

logotyp

Övrig information