Cykelfrämjandet Gotland

Hälsa och Livsstil Mellersta Gotland
Verksamhetsbild omslag
Cykelfrämjandet Gotland anordnar varje sommarhalvår ca 11 cykelturer på olika delar av ön. Under turerna besöker vi intressanta platser och personer och får samtidigt socialt umgänge och god fysisk träning.
Varmt välkommen till våra cykelturer! Vi cyklar 3 – 4 mil och rastar ca 2 ggr. Medtag fika. Avgift 50 kr/tur för icke medlemmar. Turerna går på asfalt, grus, stigar. Alla sorters ”vanliga” cyklar fungerar bra och vi cyklar i lugnt tempo.

Cykelfrämjandet Gotland

Övrig information