/ Slaget i Mästerby 1361

Slaget i Mästerby 1361

Publicerad 10 jun 2021

Det var år 1361 som den danske kungen Valdemar Atterdag invaderade Gotland. På sin färd mot Visby säger sägnerna att det stod ett slag vid Ajmunds bro i Mästerby. Gotlänningarna hade troligen rivit bron och försvarade sig väl, men dansken lyckades ta sig runt på den torrlagda myren och kunde överraska gotlänningarna och slå dem i ryggen. Det finns också ett minneskors i Mästerby. Men om det verkligen stod ett slag visste ingen säkert.

Slagfältsarkeologi

2006 drog Maria igång projektet Fjäle Myr 1361 där ett team slagfältsarkeologer från Riksantikvarieämbetet samarbetade med Mästerbys hembygdsförening för att ta reda på mer (LÄNK: https://masterbyhembygdsforening.wordpress.com/). Slagfältarkeologi går ut på att avsöka slagfält med metalldetektor, för att lägga in eventuella fynd på en kartbild av området för att försöka läsa av händelseförloppet.

Ett så gammalt slagfält hade aldrig tidigare undersökts i Sverige. Det var en utmaning att försöka att hitta medeltida järnföremål på gammal jordbruksmark. Arkeologerna kunde ta hjälp av hembygdsföreningens medlemmar för att utifrån äldre berättelser och egna kunskaper räkna ut var man skulle börja undersökningarna. De hjälpte också till med själva detektering med ledning av Riksantikvarieämbetet. Många fynd av bland annat armborstpilar, sporrar och en kniv gjordes. De gamla sägnerna var sanna!

Battle of Mästerby

Under 2011, 650 år efter slaget ägt rum, gjorde Gotlands Museum en ny utställning kring händelserna 1361. ”Invasionen 1361” kunde då även visa föremål från Mästerby. Samma år återskapade Medeltidsveckan på Gotland och Battle of Visby slagen i Mästerby och Visby. De bjöd in ”reenactors” från hela Europa, som återskapat rustningar och vapen från tiden 1361, för att visa hur man tror att slagen gått till.

Utställning och vandringsleder

I Mästerby, intill kyrkan, finns det idag en utställning som handlar om de slagfältsarkeologiska undersökningarna och som visar föremål från 1361. Det finns även möjlighet att delta i en guidad vandring på slagfältet. Passa också på att besöka Mästerby Änge och kyrka!

Henriett och Roberts resa till Petes museigård

Från Budapests storstadspuls med teaterkafé kom de till Gotland. De fastnade för den gotländska sägnen Veit Håpu och landade på museigården Petes i Hablingbo. Men så kom det en pandemi.

Läs artikel
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan