Thomas företräder branschen


Thomas Olsson har varit verksam i byggbranschen i så gott som hela hans yrkesliv. Sedan 2017 är han VD på Nybergs Entreprenad och företräder Gotland inom branschorganisationen.

Thomas Olsson har varit verksam i byggbranschen i så gott som hela hans yrkesliv. Han är född och uppvuxen på Gotland, var iväg för att plugga och jobba och landade här igen 1993. Sedan 2017 är han VD på byggfirman Nybergs Entreprenad som är ett av de största företagen inom branschen på Gotland. Dessutom är han Gotlands branschföreträdare för branschorganisationen Byggföretagen.

Thomas lyfter gärna samhällsperspektivet när vi pratar om byggbranschen, och väljer hellre benämningen ”samhällsbyggnadsbranschen”. Han berättar att det finns ca 70 olika yrken inom branschen – allt från snickare, murare och plåtslagare till tjänstemän, ingenjörer och arkitekter. 

Branschen är så mycket mer än bara snickare och rörmokare.

 

Nybergs Entreprenad jobbar med bostäder, vägar, utemiljö och vatten. Ett stort projekt innefattar allt från exempelvis markarbeten, avlopp, byggnation – men berör dessutom många underleverantörer, transportörer m.fl. Thomas förklarar att de sysselsätter väldigt många i samhället, inte bara sina egna anställda, och att man som verksam i byggbranschen på ett eller annat sätt är med och bygger upp hela Gotlands infrastruktur. Han berättar att arbetsmarknaden just nu är väldigt god och att det finns stora rekryteringsbehov. Många går dessutom i pension inom de närmaste åren vilket skapar ännu fler möjligheter. Läget på Gotland går att jämföra med övriga Sverige, och Thomas konstaterar att det är full fart här på ön och tack vare satsningar på exempelvis försvaret och höga ambitioner på att öka befolkningen kommer tillväxten fortsätta vara positiv. Under vår och sommar är det stort fokus på villabyggen och fritidshus men behoven av personal finns året runt. 

Thomas tror att branschen generellt kan bli bättre på att prata om den utveckling som sker och vad de olika yrkena innebär. Han konstaterar också att lönenivåerna är höga i jämförelse med andra yrkesgrupper vilket naturligtvis spelar roll i valet av yrke. Som arbetsgivare jobbar Thomas och hans kollegor med att skapa bra förutsättningar för sina anställda. Utöver konkurrenskraftiga löner erbjuder de förmåner såsom friskvårdsbidrag, vidareutbildningar och andra aktiviteter som skapar mervärden. Han berättar också att de gjort många anpassningar för att de anställda ska kunna kombinera arbete med fritid och familj och på ett bra sätt få ihop livspusslet. Thomas poängterar att detta är en del i företagets hållbarhetsarbete. Mycket handlar naturligtvis om materialval, transporter, avfallshantering med mera – viktiga delar i företagets hållbarhetsplan, men alltså inte de enda.  

Att ta hand om sin personal är en hållbarhetsfråga i sig, som vi tar på stort allvar. 

 

På Nybergs Entreprenad ser de till ett helhetsperspektiv, där de är en del av att bygga stabila och långsiktiga samhällen – genom hela kedjan. Thomas menar att det är viktigt att alla, från beställare till utförare, har hög medvetenhet i dessa frågor. Det jobbas hårt med detta i branschen, och finns rekommendationer, hjälp och stöd att få av sin branschorganisation. 

Att välja ett yrke inom byggbranschen på Gotland är ett tryggt val då det kommer finnas mycket jobb även framöver. Thomas ser en positiv trend när det kommer till gymnasieutbildningarna på Gotland. Just nu är det högt tryck och platserna fylls upp bra. Både gymnasie- och vuxenutbildningarna som erbjuds på ön består av praktik, vilket i sin tur kan vara ett första steg in till en anställning. Thomas poängterar vikten av att öns arbetsgivare faktiskt satsar på att ta in praktikanter, det ger kunskap och insikt och hjälper både studenterna och företagen att hitta rätt väg framåt. I och med den brist på personal som hela branschen nu upplever är det viktigt att fylla på underifrån avslutar Thomas. 

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan