Jenny ansvarar för mark och expoatering inom regionen


Jenny Iversjö tillträder som Region Gotlands mark- och exploateringschef 1 oktober och beskriver enhetens arbete som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen.

Jenny Iversjö är civilingenjör i grunden och har bott på Gotland i 10 år. Hon ansvarar från och med den 1 oktober för Region Gotlands mark- och exploateringsverksamhet, och beskriver enhetens arbete som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. De ansvarar bland annat för genomförandet av exploateringsprojekt där det skapas förutsättningar för att nya områden ska kunna bebyggas. 

Det är häftigt att få vara med i hela processen – från idé till att helt nytt bostadsområde är klart och människor flyttar in. 

 

Jennys team består till stor del av ingenjörer. De arbetar alla inom samhällsbyggnadsprocessen genom att delta som experter i översiktsplaner, detaljplaner samt ansvarar för genomförandet av exploateringsprojekt. När olika aktörer kommer in med idéer till Region Gotland som handlar om att utveckla och bebygga regionens mark så hanteras det vanligtvis genom att en förstudie tas fram. Förstudien ligger till grund för beslut om den fortsatta utvecklingen av området. Genom markanvisningstävlingar får sedan fler intressenter möjlighet att presentera sin idé om hur en plats och bebyggelse kan utvecklas. När markanvisningstävlingar genomförs finns alltid ett stort intresse och aktörer deltar från både Gotland och övriga landet berättar Jenny. 

Region Gotland är en stor organisation och det är många inblandade i statsutvecklings- och exploateringsprojekt. Regionen jobbar hela tiden med att bli mer effektiva i samhällsbyggnadsprocessen – det behövs fler bostäder på hela Gotland. Fler bostäder skapar möjlighet till att fler kan flytta hit. Jenny tycker att Gotland är en fantastisk plats att leva på. Här finns ett otroligt engagemang, stort entreprenörskap med både små och stora företag, utvecklingsbolag och mycket energi bland medborgarna. 

Gotland erbjuder hög livskvalitet, med korta avstånd och den unika naturen runt hörnet var man än bor.

 

 

Jenny berättar att det i branschen kan vara svårt att få tag i personal. För hennes del handlar det om att hitta personer som är utbildade ingenjörer och projektledare  – yrken som är bristvara här på Gotland. Dock konstaterar hon att det har öppnats dörrar i och med pandemin. Fler vill flytta hit till ön, och det finns också möjlighet till att arbeta helt eller delvis remote. Därför vänder de sig ofta mot fastlandet när de rekryterar, utan att för den delen utesluta Gotland. Jämställdhetsfrågan är viktig, både på Region Gotland som arbetsplats och i byggbranschen som i många yrken är väldigt mansdominerad. I Jennys team är det är bra mix av män och kvinnor, och hon poängterar att de på hennes arbetsplats alltid sätter kompetens i första hand. 

Uppsala Universitet Campus Gotland erbjuder ett kandidatprogram i samhällsplanering med fokus på miljö, resurser och globalisering. 

Läs mer här

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan