Fågelskådning på Gotland

Övrigt friluftsliv
Aktivitetsbild
Tips på platser för fågelskådning på Gotland

Paviken
Stockviken, Öja
Storsund, Gothem
Grötlingboudd
Närsholmen
Faludden
Träskmyr
Norsholmen på Fårö
Storsund
Hammaren
Lausviken
Ronehamn
Fardume träsk

Man kan också åka till Stora Karlsö och Lilla Karlsö från maj-september. Medtag gärna kikare och fågelbok.

Du kanske också är intresserad av: