Region Gotlands ställplatser i Visby

Ställplatser Visby
Verksamhetsbild omslag
Region Gotland har två enkla ställplatser i Visby
Polhemslunden:
På Coop-parkeringen nära MAX

Östra Byrummet:
På parkeringen vid Visby Busstation mittemot Gutavallen

Slamtömning och färskvatten finns på Färjeleden vid reningsverket. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud.

Du kanske också är intresserad av: