Världsarvet Hansestaden Visby

Historisk plats Visby
Verksamhetsbild omslag
Året runt
Familjevänligt
Visbydagen
Visby staden innanför murarna är världsarv sedan 1995. Den utnämndes av Unesco som den bäst bevarade muromgärdade handelsstaden från sent 1200-tal. Världsarvet förvaltas och utvecklas av 15 intressenter i världsarvsrådet. Tillsammans verkar vi för ett välbevarat, levande och hållbart världsarv.
Världsarvets förvaltning
Världsarvet Hansestaden Visby samordnas av Region Gotland där det finns en världsarvsamordnare och en världsarvstudio (referensgrupp för världsarvsfrågor inom Region Gotland).  Länsstyrelsen har uppsikt och tillsynsansvar över världsarvet. Tillsammans ska Länsstyrelsen och Region Gotland också bidra till att stödja en hållbar regional utveckling av världsarvet.

Världsarvsrådet
Världsarvsrådet består av 15 intressenter i världsarvet som alla representerar organisationer, myndigheter och föreningar som på olika sätt berörs av världsarvet. Medlemmarna i rådet är länsstyrelsen, Gotlands museum, Visby innerstadsförening, Fastighetsägarna, Uppsala universitet Campus Gotland, Hyresgästföreningen, Gotlands besöksnäring, De badande vännerna (DBW), Medeltidsveckan, Visby domkyrkoförsamling, Visby stift, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Visby centrum och Region Gotland som också är ordförande.

Världsarvsforum
Världsarvsforum är ett årligt evenemang som arrangeras av världsarvsrådet och syftar till en dialog med allmänheten om världsarvet.

Världsarvets särskilt stora universella värde
Visbys historiska glansdagar under 1100–1200-talen ligger till grund för dagens världsarvsstatus och dessa särskilt stora universella värde. Staden spelade en viktig roll i handelsförbundet Hansan som var en metropol i den internationella handeln runt Östersjön. Medeltidens formspråk dominerar stadens skala och utformning. Världsarvets kärnvärden omfattas av; ringmuren och vallgravarna, de medeltida packhusen, kyroruinerna och domkyrkan, gatunätet med sina gränder samt stadsbilden med olika tidslager och taksiluetten. 

Den levande världsarvsstaden
Staden innan för murarna har flera funktioner bl.a. som stifts- och residensstad. Här finns boende och service och dessa funktioner är också är en del av världsarvets särskilt stora universella värde. Det är människorna som gör staden levande och attraktiv. Idag är vi som många bidrar till att fylla staden med aktivitet och liv.  Boende, affärsidkare, hantverkare, kulturskapare, skolbarn, besökare och många fler rör sig stadsrummet och ger platsen en själ och mening. För att världsarvet ska utvecklas hållbart och vara resilient långt fram i tiden arbetar vi aktivt tillsammans med platsens utmaningar och möjligheter. Världsarvet ska vara en resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten. 
 
logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: