Vändburg Gästhamn

Gästhamnar Södra Gotland
Fiskehamn 400 m söder om den gamla hamnen mellan Faluddens och Heligholms fyrar. Ingsegling i enslinje. Hamndjup 4 m. Gästhamnen har 5 gästplatser.