Studieförbundet Bilda

Studieförbund Visby
Verksamhetsbild omslag
En mötesplats för människor som vill utvecklas, få nya insikter och en plats där nya idéer uppstår. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, kristen tro, religion och existentiella frågor.
Genom oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.
Vi har ingen färdig kurskatalog – tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten.
Vi samverkar med många inom kyrka, kultur och samhälle.

Bilda Gotland
Bilda

logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: