Sanda Hembygdsförening

Fritid och föreningar Västra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Förening
Sanda Hembygdsförening har hand om bygdegården med bygdegårdspark. Föreningen äger också den gamla Vattensågen vid Petarve och sågtorpet intill, Hildings torp samt Gullinmuseet som är inrymt i den gamla järnvägsstationen.