Science Park Gotland Invest

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Verksamhetsbild omslag
Hållbart
Söker du kapital till ett företag under utveckling? Science Park Gotland Invest vill bidra till att fler gotländska bolag skapas och utvecklas framgångsrikt. Vi investerar därför i bolag med stor potential, i både uppstarts- och tillväxtfas.
Science Park Gotland Invest är ett helägt dotterbolag till Science Park Gotland
och investerar i gotländska bolag via de två fonderna startupfonden och tillväxtfonden.

STARTUPFONDEN

Investeringar genom Startupfonden som är finansierad av medel från Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland sker i gotländska startups kopplade till Science Park Gotlands inkubatorprogram i summor om 300 tkr – 1 mkr. 
TILLVÄXTFONDEN
Tillväxtfonden investerar i gotländska bolag i tillväxtfas. Möjlighet finns att söka finansiering mellan 200 tkr upp till 5 mkr. 

logotyp

Övrig information