Leader Gute

Finansiering Mellersta Gotland
Verksamhetsbild omslag
Ekonomiskt stöd
Leader Gute är en ideell gotländsk förening. Vårt uppdrag är att stödja lokal livskraft. Vi ger stöd till utvecklingsprojekt som drivs av och för er som bor och verkar på öns landsbygder. Vår verksamhet och våra stöd finansieras med medel från EU, staten och Region Gotland.
Via Leader Gute kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till utvecklingsprojekt som ger lokalt förankrad nytta på Gotlands landsbygder. Vi driver också egna projekt för att stärka lokal utvecklingskraft.

Vår förening har ett 40-tal medlemmar inom ideell, offentlig och privat sektor som på olika vis är engagerade i att utveckla öns bygder. Vår verksamhet och våra stöd finansieras med medel från EU, staten och Region Gotland.
Vår verksamhet utgår från leadermetoden som infördes av EU 1991. Metoden bygger på att lokal utveckling blir bäst och mest hållbar om den drivs av er som bor och verkar på platsen. Läs mer om leadermetoden
Föreningen leds av en styrelse med representanter från våra medlemmar. Styrelsen kallas LAG (Lokal aktionsgrupp).
Vår dagliga verksamhet sköts av vårt kansli med en verksamhetsledare, en handläggare och en kommunikatör. Kansliet finns på Gotland Grönt Centrum i Roma.
Inriktningen på vår verksamhet och de stöd vi erbjuder styrs av en lokal utvecklingsstrategi. Den tas fram i bred samverkan med många engagerade aktörer inom utveckling av öns landbygder.
Den nu gällande strategin är för programperioden 2023-2027. Strategins vision är ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet!” Läs strategin i sin helhet eller i en förkortad summering

Det är du som gör verklighet av strategin!

Det är du och din förening, ditt företag eller din organisation som förverkligar Leader Gutes strategi.
Med lokalt förankrade utvecklingsprojekt kan ni söka våra stöd och skapa den nytta som verkligen efterfrågas i bygden.
Det finns två olika typer av stöd att söka från oss:
Information om de stöd som riktar sig speciellt till företag finns HÄR 
logotyp

Du kanske också är intresserad av: