GotlandsMusiken

Musik Västra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Konsert
GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 15 heltidsmusiker för all slags musik, i olika ensembler: jazzgrupp • blåsarkvintett • brassextett • GMs Orkester • Gotland Big Band.
GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 15 musiker för all slags musik, i olika ensembler: Gotland Jazz Trioo • Gotlands Blåsarkvintett • Gotland Brass • GMs Orkester • Gotland Big Band. 
GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. GM genomför 340 aktiviteter per år för ca 30.000 personer (2019), i huvudsak gotlänningar. 
GotlandsMusiken arbetar ständigt och medvetet med ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, i enlighet med våra policies. Alla evenemang beaktar tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade.
GotlandsMusiken är ansluten till arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och följer centrala fackliga avtal.
Mer information: www.gotlandsmusiken.se 
logotyp

Du kanske också är intresserad av: