Gotländska Ängskommittén

Övrigt friluftsliv Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Säsong
Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka för det gotländska hävdade ängets bevarande. Detta sker genom att på olika sätt stödja och uppmuntra de som äger eller hjälper till att hävda våra ängar. Ängskommittén är en del av Gotlands hembygdsförbund.
Välkommen att besöka Gotländska Ängskommitténs webbplats.
Här kan du också få tips om ett antal ängar att besöka, bara att klicka på ”sök änge” och rulla ned en bit på sidan där.

Gotländska Ängskommittén

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: