Bild från klassrum med lärare och elever i grundskolan tittar i ett arbetsmaterial

Läraryrken i socken och stad


Varje dag möts över 6000 barn, ungdomar och vuxna av lärare och pedagoger på såväl kommunala som fristående skolor, runt om på hela ön. Läraryrket beskrivs ofta som ett av samhällets mest betydelsefulla jobb och för rätt person innebär det ett omväxlande och spännande yrkesliv med många utvecklingsmöjligheter.

På Gotland finns 37 grundskolor, folkhögskola och vuxenutbildningar, vilket innebär massor av utbildningsmöjligheter runt om hela ön. Och på så vis också massor av arbetstillfällen! Att vara lärare är ett av samhällets absolut viktigaste yrken och på Gotland kan du välja brett när det kommer till var och hur du vill arbeta. Dessutom finns goda utbildningsmöjligheter tack vare Uppsala Universitet Campus Gotlands utbildningar och Region Gotlands Läraraspirantutbildning. Ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade i de flesta branscher och inom skolans värld finns möjlighet att vidareutbilda sig till förstelärare, specialpedagog – eller varför inte rektor?

Skoldirektör Torsten Flemming står i en korridor i sin arbetsmiljö

Som utbildningsdirektör jobbar Torsten Flemming med att leda och utveckla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland. Läraryrket är något han brinner för och ser riktigt goda framtidsmöjligheter inom branschen med läraryrken.

Läs mer
Rektor Kristin Nilsson står i ett bibliotek i sin arbetsmiljö

Kristin Nilsson är rektor på Innovitaskolan i Visby, en fristående skola som har barn från förskola upp till åk 9. Kristin visste tidigt att hon skulle bli lärare, mycket tack vare hennes egna idrottslärare på Romaskolan där hon gick i skolan.

Läs mer
Jennie Björk, lärare står i sin arbetsmiljö i ett klassrum

På Lärbro skola jobbar Jennie Björk som mellanstadielärare sen i augusti. Hon tog sin lärarexamen vid Uppsala universitet Campus Gotland i våras och efter att ha praktiserat på olika skolor visste hon att hon ville jobba på en mindre skola på landsbygden

Läs mer

Studera till läraryrken på Gotland

Det finns olika vägar in till läraryrket. Uppsala Universitet Campus Gotland erbjuder olika utbildningar;

 1. Förskollärarprogrammet
 2. Lärare i förskoleklass upp till grundskolans årskurs 3
 3. Lärare i grundskolan årskurs 4 till 6
 4. Länk till Region Gotlands och Uppsala Universitet Campus Gotlands Läraraspirantutbildning
  Under utbildningen gör man praktik vid flera tillfällen, dessutom har man chans att arbeta deltid på öns grundskolor genom en så kallad läraraspirantutbildning.
  Som läraraspirant får du:
 • Arbeta på en grundskola en dag i veckan (20%) som en del av arbetslaget
 • Anställning med timlön under ett läsår.
 • Tjänstledighet från aspirantanställningen för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på skolan.

 

Det är inte heller alltid nödvändigt att börja en utbildning från början. Det finns också andra möjligheter, till exempel om du redan har en akademisk utbildning och funderar på att byta bana. Då finns programmet ”Teach for Sweden” som innebär att du kombinerar studier med att arbeta som lärare på en högstadieskola och får full lön parallellt med att du läser in en lärarexamen på distans.
Länk till Teach för Sweden för mer information

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan