Sanna är specialist-utbildad sjuksköterska


Sanna Norrby har arbetat med vård och omsorg av människor i så gott som hela sitt yrkesverksamma liv. Grunden lades inom hemtjänsten. Den 13 december 1989 började hon på långvården i Hemse. Sedan den dagen har hon successivt byggt på med både utbildning och erfarenhet som har tagit henne dit hon är idag: specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre.

Men Sannas resa dit har inte varit spikrak. Hon lämnade vården helt vid ett tillfälle, hon kände inte att hon var på rätt plats. Fyra år senare var hon dock tillbaka, men insåg då snabbt att rollen som undersköterska inte längre passade henne. Hon berättar att hon ville ha chans att påverka och göra skillnad på ett annat plan. Kort därefter påbörjade hon därför studierna till sjuksköterska med inriktning på vård av äldre på Ersta Sköndal Högskola. En unik utbildning som innebar samverkan med socionomutbildningen, fältstudier och praktik. Detta var 2001, och Sanna var 35 år. Hon packade sina väskor och flyttade in studentkorridor. Kvar på ön var hennes två barn.

Det var fyra tuffa år med studier på veckorna och hem till ön och barnen på helgerna. Men Sanna var målinriktad och kände hela tiden att hon hade hittat rätt. Hon hade alltid jobbat med äldre patienter och det ville hon fortsätta med. Att arbeta på sjukhus har aldrig lockat, därför passade just denna utbildning henne väldigt bra. Dessutom skulle hon ha helt andra befogenheter och möjligheter när hon fick sin legitimation och kunde börja arbeta som specialistsjuksköterska.

De äldre har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kände tidigt att jag ville stå upp för dem och deras behov.

 

2013 började Sanna att arbeta inom hemsjukvården, och 2015 klev hon in på sin nuvarande arbetsplats: Hemsjukvården i Hemse. Hon beskriver sitt arbetsliv som att hon har en familj hemma och en på jobbet. Hon har nära relationer till både patienter och kollegor och trivs otroligt bra med vardagen. Hemsjukvården finns för de patienter som inte själva kan ta sig till en vårdcentral. Att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att man åker hem till sina patienter och utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter samt handledning, instruktion, ordination av omvårdnadsinsatser till hemtjänstpersonal. Dessutom ingår avancerad vård i hemmet och de samarbetar med bland annat vårdcentraler, sjukhus och palliativa teamet, samt Rehab som också ingår i Hemsjukvården.

Sanna berättar att hennes dagar ger henne stor frihet tack vare att hon får vara ute mycket, köra bil i vackra miljöer och inte minst genom alla patientbesök som hon verkligen uppskattar. Detta varvas med tillhörande administration såsom dokumentation i patientjournaler och annan handläggning. Teamet på Hemse består av sex sjuksköterskor och två undersköterskor. De samlas varje morgon och går igenom dagen tillsammans, lägger upp sin planering och stöttar upp där det behövs. Sedan packar de sina väskor och ger sig ut på vägarna. Hemsjukvård erbjuds på hela Gotland. Sanna och hennes kollegor utgår från Hemse och har ett ganska stort område att täcka upp. Sanna själv har tidigare haft ansvarsområden bland annat i både Hemse och Klintehamn – men är nu mer ute på landsbygden.

Ofta sammanstrålar hon med kollegorna över lunchen vilket är väldigt uppskattat då jobbet i övrigt görs mycket på egen hand. Tack vare att de inte bedriver akutsjukvård kan Sanna och hennes kollegor styra över sin tid ganska mycket själva. Visst händer det att de får rycka ut på mer akuta uppdrag konstaterar hon, men då hjälps de åt så att det inte ställer till det för mycket i schemat.

Sanna beskriver att hennes roll som sjuksköterska innebär en viktig social aspekt. Hon kliver in i folks hem, och det måste man vara ödmjuk inför menar hon. Det gäller att vara lyhörd, bygga upp ett förtroende och lära känna patienten. Det ger henne större chans att skapa sig en helhetsbild och göra en så fullständig bedömning som möjligt och utifrån det ge rätt vård och omsorg.

Att vara sjuksköterska innebär också mycket känslor berättar Sanna. Framför allt glädje, men också sorg och ibland en känsla av hjälplöshet. Det hör till när man arbetar med människor förklarar hon. Sanna känner sig dock väldigt säker i sin roll, och tack vare sin trygghet, utbildning och långa erfarenhet har hon inga svårigheter med att jobba självständigt och ta snabba beslut trots det stora ansvaret hennes roll innebär. Hon har ett bra team runt omkring sig, och samverkar med kollegor och andra enheter.

Trots att jag har jobbat länge inom yrket behöver jag ibland rådfråga om olika saker. Då är det skönt att ha nära till kollegor, chefer och andra enheter – de är aldrig mer än ett samtal bort!

 

Sanna berättar att hon tycker yrket har förändrats sedan hon klev in 2005. Förändrats och förbättrats. Dessutom konstaterar hon att arbetsbelastningen sedan en tid tillbaka är lagom och att cheferna på arbetsplatsen jobbat mycket med att få hennes enhet rätt bemannad. Viktiga faktorer för en hållbar vardag såväl som för att behålla personal. Det erbjuds även utvecklingsmöjligheter av olika slag, och de anställd turas om att åka på olika konferenser och utbildningar, och delar sedan med sig av de nya kunskaperna till teamet. Hon konstaterar att man aldrig blir fullärd som sjuksköterska, utan det kommer alltid ny forskning och finns alltid mer att lära vilket är en del av tjusningen med jobbet.

Sen kan man alltid prata om lönerna inflikar Sanna. Hon menar att lönerna på ön oftast ligger något lägre än i storstäderna vilket gäller både hennes och många andra yrkeskategorier. Sanna konstaterar dock att hon ändå känner att man får så mycket mer när man jobbar på Gotland. Andra värden som betyder mer än höga inkomster, inte minst förmånen att du här har en helt annan frihet både i hur du lägger upp dina arbetsdagar och vad du kan göra på din fritid.

Däremot anser hon att det måste satsas mer på boenden för att lyckas hålla kvar de studenter som valt Gotland som studieort. Likaså gäller sommarpersonal – att bo på ett populärt besöksmål gör att behovet av exempelvis sjukvård ökar under juni till augusti. Då behövs extra personal och således boende. Nu närmar sig högsäsongen här på Gotland berättar Sanna glatt. Det är en händelserik period som också kan innebära fler patienter, så kallade utomlänspatienter.
Det tycker hon är roligt, och hon ser fram emot lite mer liv och rörelse på ön!

Arbeta inom äldreomsorg, omsorg och hemsjukvård

Arbeta inom äldreomsorg, omsorg och hemsjukvård – Region Gotland

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan