Arbete inom IT och tech

IT och tech – i ständig utveckling


It- och techbranschen är omfattande och sysselsätter många människor vilket gör den starkt bidragande till Sveriges tillväxt och utveckling. Branschen är otroligt bred och spänner över en rad olika yrkeskategorier inom allt från programvara, drift och IT-tjänster till infrastruktur, säkerhet, programmering och utveckling.

Att arbeta med IT och tech innebär att verka inom en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. Det gör att kompetensbehovet är stort och prognoser visar att arbetsgivare i branschen förväntar sig en fortsatt stark rekryteringstakt under kommande år.

Mot en jämställd bransch

Inom techbranschen jobbar man hela tiden med insatser för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Vissa yrkeskategorier har fler kvinnor än andra, men det finns många verksamheter som jobbar aktivt med frågan. Ett exempel är Tjejer kodar som är störst i Sverige på kurser och utbildningar i programmering för kvinnor och icke-binära. Genom samarbeten med näringslivet har de bidragit till att tusentals kvinnor fått introduktion till tech och programmering.

Per Jordeglans är Försäljningschef på BRS Networks.

Per har jobbat på företaget under större delen av tillväxtresan. Med hjärtat på Gotland har grundarkvartetten byggt upp en koncern som genom olika bolag och inriktningar verkar runt om i hela Sverige såväl som i både Tyskland och Estland.

Läs mer

Anna Thulin ansvarar för hela Gotlands IT-system.

På Region Gotlands Digitaliseringsavdelning är man en viktig del av ett större sammanhang.

Läs mer

Mikael Franzen är IT-direktör på Svenska Spel.

Mikael har varit med på hela digitaliseringsresan och är idag ansvarig för ett av världens mest avancerade spel-ekosystem.

Läs mer

Utbildning inom IT på Gotland

Det finns olika ingångar till IT-branschen. Genom en eftergymnasial utbildning ökar valmöjligheterna i yrkeslivet.

På Uppsala universitet Campus Gotland erbjuds flertalet kurser och program inom informationssystem och programvaruteknik och även ett flertal inom speldesign.

Länk: https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/vt2023/

Yrkeshögskolan erbjuder också utbildningar.

Länk: Hitta utbildning – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Det finns även distansutbildningar med inriktning mot data, IT och teknik. Via Hermods kan du läsa yrkeskurser inom till exempel webbutveckling och programmering.

Länk: Hermods kurser

Arbetsgivare inom IT på Gotland

Är du intresserad av att arbeta inom IT-branschen hittar du här en lista med länkar till många av de stora arbetsgivarna på ön: https://gotland.com/article/arbeta-pa-gotland/

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan