Hejdemässa i Hejde kyrka

Historisk plats Mellersta Gotland
Aktivitetsbild
Kyrka
Varje söndag kl 12:30
Varje söndag firar vi mässa i Hejde kyrka kl 12:30.
Mässa är en gudstjänst med nattvard men som har färre moment än vad högmässan har.
Välkomna!

Hejdemässa i Hejde kyrka

Aktiviteten arrangeras av