Finanslots inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

Finansiering
Aktivitetsbild
affärsrådgivning
Ekonomiskt stöd
Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag.
Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag. 

Den här insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygds­programmet och den nationella livsmedels­strategin 2030. Ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedels­kedja som ökar produktionen samt stärker konkurrens­kraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.

Insatsen är kostnadsfri.

Kriterier för att ta del av insatsen:
För att kunna ta del av den här insatsen ska ditt företag vara ett småskaligt företag med mindre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Målgruppen innefattar även mikroföretag med färre än 10 anställda.

Kravet är att verksamheten ska ske i Sverige, i områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB´s befolknings­statistik. Undantag om verksamheten/produktionen i huvudsak gynnar område på landsbygden och att råvarorna huvudsakligen har svenskt ursprung.

Det här kan du få hjälp med:
En finanslots kan exempelvis hjälpa till med att hitta finansiering för att skala upp från hobby­verksamhet till kommersiell verksamhet, kartläggning av möjliga vägar att söka ekonomiskt stöd och utveckling av möjliga samarbeten för att uppnå skalfördelar som ger kostnads­­besparingar.

Efter diskussion och överenskommelse kan du få hjälp under 2024 om du uppfyller kriterierna ovan och att behoven stämmer överens med insatsens mål och målgrupp.

Vill du veta mer om möjligheterna att få hjälp av en finanslots är du välkommen att höra av dig! 

Maila till yes@hellolittlefuture.com 
Skriv gärna kort vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig. 

Syftet med detta är att utveckla svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturismföretag genom stödinsatser som resulterar i ökad långsiktig ekonomisk hållbarhet.

logotyp

Aktiviteten arrangeras av