Riskkapital


Riskkapital kan ses som att ditt företag snabbt får bränsle för tillväxt. Investerare tillför kapital oftast i utbyte mot en del i företaget. Du som företagare kan med hjälp av investerare som delar din vision, säkra kapital för större eller riskfyllda satsningar och på så sätt ta stora utvecklingskliv.

Vad är riskkapital?

Riskkapital (private equity på engelska) handlar om investeringar i ett aktiebolag, där den som investerar tillför kapital till ett bolag och därefter äger en del av företaget.

Bolaget får in likvida medel direkt och investerare får aktier och därmed inflytande i bolaget. Målet för en investerare är ofta att investera, utveckla och eventuellt att sälja företaget med vinst efter några år.

Investerare kan vara ett bolag som hanterar en investeringsfond och investerar i flera bolag. Andra kan vara så kallade affärsänglar,  individer med intresse, erfarenhet och kapital att satsa på en lockande idé.

När behövs riskkapital?

Riskkapital är en möjlig väg till finansiering för dig som företagare men kanske framförallt om du driver ett ungt eller riskfyllt företag. Då kan det vara svårt att få banklån eller finansiera tillväxt enbart med bidragspengar.

Riskkapital är därför ofta den enda finansieringskällan för den typen av företag och deras möjlighet till expansion. Det gäller särskilt riskfyllda företag med idéer som också har en stark tillväxtpotential.

Riskkapital innebär en svår balans eftersom företag byter ägarstruktur mot ett större tillskott av kapital och kompetens. Detta kan driva tillväxt och möjligheter som annars inte skulle vara möjliga. Samtidigt innebär denna form av investering att du som ägare förlorar viss kontroll över företaget och får nya delägare. Det kan innebära att de nya ägarna har andra avsikter och mål med ägandet än vad du som grundare har.  Det kan bland annat omfatta tydliga krav på framtida försäljning av bolaget, en så kallad ”exit”.

Vem kommer du att träffa och hur tänker en investerare?

När du träffar en investerare är det viktigt att förstå deras perspektiv och förväntningar. Oavsett om de representerar en investeringsfond eller en affärsängel är de främst intresserade av en hög avkastning på sin investering efter 3-5 år. Investerare vill förstå vad riskerna med ditt företag är och hur de risker kan minimeras. Det handlar ofta om team och kompetens samt konkurrensfördelar och skydd av ditt företags tillgångar.

Det är mycket viktigt att förstå att alla investeringar bygger på en relation och på att bygga upp ett  förtroende mellan en investerare och grundare – ni ska ge er ut på en riskfylld och intensiv resa tillsammans!

Fördelar:

 1. Snabb tillväxt: Ett av de primära målen med investeringar är att påskynda företagets tillväxt. Med tillgång till kapital kan företaget expandera snabbare, utforska nya marknader, anställa fler medarbetare eller förvärva andra företag.
 2. Åtkomst till kompetens: Många investerare har ett team av branschexperter och rådgivare. Dessa individer kan ge företaget strategiska råd, marknadsinsikter eller teknisk expertis som kanske inte fanns inom företaget tidigare.
 3. Nätverk och relationer: Investerare har ofta omfattande nätverk inom olika branscher. Denna relation kan ge företaget möjligheter till nya partnerskap, kunder eller till och med potentiella framtida försäljningskanaler.
 4. Förbättrad styrning: Investerare kan medföra en förbättring av företagets styrning och ledningsstruktur, vilket kan göra verksamheten mer effektiv och lönsam.

Nackdelar:

 1. Förlust av kontroll: Genom att ta in en investerare kan företagets ägare förlora en del av kontrollen över verksamheten. Riskkapitalfonder kan kräva representation i styrelsen eller beslutanderätt i vissa nyckelfrågor.
 2. Kortsiktigt fokus: Trots att investeringar ofta är långsiktiga, kan en investeringsbolags fonds ultimata mål att ”göra exit” leda till att beslut fattas med ett kortsiktigt perspektiv, särskilt när exitdatum närmar sig.

👉 Starta en finansieringsrunda för riskkapital i god tid när du inte är desperat efter nytt kapital. De flesta processer tar minst sex månader och du försämra din position om du behöver kapital snabbt!

Vad behöver du förbereda som företag?

Om ditt företag överväger att ta in en investerare behöver du:

 1. Affärsplan: En detaljerad beskrivning av din nuvarande verksamhet och framtidsutsikter samt en tydlig plan och mål med vad du ska uppnå med investeringen – kolla på Almi för bra budgetmallar här
 2. Finansiell information: Historisk och prognostiserad finansiell information, inklusive balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.
 3. Team: En översikt över teamet, deras kompetens och erfarenhet samt andra nyckelpersoner inkl styrelsemedlemmar och andra stöd ni har.
 4. Marknadsanalys: Information om marknaden, konkurrenter och din positionering.
 5. Due Diligence-material: All relevant information som en investerare kan komma att granska före en investering.

Vanliga frågor om riskkapital?

Hur går värderingen till?

Hur mycket av mitt bolag behöver jag ger upp?

Jag vill inte blir utspädd i mitt egen bolag!

När passar det bäst att säkra riskkapital?

Hur många investerare ska jag träffa?

Ska man säkra finansiering från flera investerare samtidigt?

Hur skapar jag en minnesvärd pitch?

Hur fungerar processen?

Var kan jag läsa mer?

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan