maj
25

Vike Minnesgård - hur ett strandnära jordbruk bedrevs från 1800-talets mitt

Historisk plats Norra Gotland
Evenemangsbild omslag
Familjevänligt
Fiskeläge
Möjligt att åka buss/Hållplats inom 2 km
Torrdass eller toalett finns
Urban Svensson berättar denna eftermiddag om livet kring och i gårdens vackra ladugård som är byggd i bulhusteknik. Vi får höra om hur djurskötsel, jordbruk och fiske bedrevs vid Vike Minnesgård.
Hur bedrevs ett litet nordgotländskt strandnära jordbruk under senare delen av 1800 talet och en bit in på 1900 talet vid Vike i Boge?

Laga skiftet 1828 tvingade den norra parten att överge sin boplats, riva ned och bygga upp hela sin gård på andra sidan om landsvägen. 
Bulhustekniken som bl.a. ladugården var byggd i medgav att man kunde återanvända delar av den gemensamma ladugården. 
Urban Svensson berättar om hur de olika delarna av den flyttade ladugården användes på nytt.

Vi får höra om vilka djur man hade på gården och var de hölls. 
Vad  odlades och hur  hanterades maten till gårdens kor, hästar, lamm, höns och grisar.
Vilka redskap fanns på gården och hur användes de?

Urban berättar även om undantagets krav, kvarnen, valkan och sågen vid ån  och fisket.

Välkommen till en lärorik eftermiddag på Vike Minnesgård!

Tillfällen

Vike Minnesgård - hur ett strandnära jordbruk bedrevs från 1800-talets mitt

Övrig information

Eventet arrangeras av