juni
25

Almedalsveckan 2024

Övrigt kultur och nöje Visby
Evenemangsbild omslag
Almedalsveckan
Hållbart
Almedalsveckan är en av världens största demokratiska mötesplatser, som under mer än 50 år har haft en viktig roll för samhällsutveckling och stärkande av vår demokrati. Almedalsveckan 2024 arrangeras 25-28 juni, och är ett öppet och kostnadsfritt arrangemang för dig som besökare.
Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. En mötesplats – öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet. Det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Varumärket Almedalsveckan bygger på det som händer i Almedalen med de politiska partiernas tal från scenen som kärnan, tillsammans med de fysiska möten med formella och informella samtal, i Visby, på Gotland en sommarvecka.
Tillfällen
logotyp

Övrig information

Eventet arrangeras av