Making Home Azadeh Fatehrad

Museum Visby
Aktivitetsbild
Making Home är en dialog, en berättelse och ett bevis på den delade mänskliga erfarenheten av en resa med migration, hemskapande och integration.
Utställningen lägger tonvikt på mobiltelefonernas roll som symboliska länkar vilka förbinder individer till deras ursprungsplatser. Detta understryker det nyanserade förhållandet mellan modern teknik och djupt personliga minnen och uppfattningar om hemmet.

Genom en blandning av multimedia-installationer, inklusive fiktion-dokumentär filmprojektion, tryckta fotografier och en interaktiv webbplats kommer publiken att dras in i den intrikata världen av migration, minne och strävan efter tillhörighet.

Utställningsperiod: 23 mars-1 maj

Entré: Museientré. Museimedlemmar och barn och unga under 19 år har fritt inträde.

 Vernissage den 23 mars. Invigning kl. 13 med bland annat konstnärssamtal. Gratis inträde i anslutningen till vernissagen. 

Making Home Azadeh Fatehrad

Aktiviteten arrangeras av

Du kanske också är intresserad av: