Norrlanda Fornstuga

Museum Östra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Guidad tur
Kulturarv
Ett vardagsmuseum som med sina byggnader och inventarier på ett fint sätt seglar hur vardagen kunde se ut på den gotländska gården Museet är skapat av gotlandsskalden Gustaf Larsson, hans bror John Larsson och deras far Johan Larsson. Museet är vackert beläget och platsen passar bra för en fikakorg
Den första byggnaden, Linastugan, flyttades hit redan 1926. Under åren har fler byggnader flyttats hit och några har rekonstruerats på plats. Ladugården från 1600-talet är ett av de äldsta bevarade bulhusen på ön. Totalt finns här 12 byggander varav ett ”hemlighus”. Förutom byggander och inventarier finns på tomten olika ”kultuthistoriska” stenar bevarade och en brunn från medeltiden.

Norrlanda fornstuga drivs sedan 1956 av en ideell stiftelse.

Till fornstugan hör också en vattenkvarn vid djupå, en strandbod och en liggbod vid Hammars fiskeläge och en väderkvarn vid Mangsarve.

Norrlanda Fornstuga

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: