Omställningskultur

Omställningskultur - mot ett hållbart samhälle


Projektet Omställningskultur arbetar med att stärka de kulturella och kreativa företagen på Gotland och att skynda på utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Projektet Omställningskultur arbetar med att stärka de kulturella och kreativa företagen på Gotland och att skynda på utvecklingen till ett hållbart samhälle. Inom projektet har man djupdykt i den gotländska kreativiteten och företagarandan. Projektet har pågått i två år och avslutas med en mässa den 17-18 februari för att fira resan och samtidigt berätta om projektets erfarenheter och planer framåt. Under mässan lanseras också magasinet ”Hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland” som tagits fram för att lyfta de kulturella och kreativa företagen på Gotland.

Magasinet lyfter fram 14 färgstarka och livskraftiga företag. Företagarna är kreativa och funderar över nya lösningar för att växa och för att klara utmaningarna de möter. De flesta företag är små och många har enskilda firmor. Några har fler än ett företag och några kombinerar företagandet med en anställning.

”Bakom varje företag finns en företagare som vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin försörjning.”

 

Magasinet ger oss mer kunskap om varför de kulturella och kreativa företagen är viktiga för samhällsutvecklingen till en hållbar framtid på Gotland. Du hittar magasinet på Turistbyrån på Gotland och på Kulturum (begränsade öppettider, hör av dig till hej@omstallningskultur.se) samt online genom att klicka på denna länk.

Magasin omställningskultur

Vi fick ett förhandsexemplar av det välarbetade magasinet och har plockat några godbitar från innehållet här nedan.

Magasinets koncept och design: smuts.studio

Illustration: Emma Hanquist

Kulturen på Gotland
Arkitektur, audiovisuellt, bild och form, kulturarv, litteratur och press, litterärt och konstnärligt skapande, mode, garntillverkning, reklam, scenkonst, glashantverk, keramik. I magasinet representeras dessa branscher, som tillsammans utgör de kulturella och kreativa branscherna på Gotland. Den kulturella och kreativa sektorn har stor andel företagare och enligt prognoserna växer antalet företagare ytterligare. Den beskrivs som ”ett betydande område i skärningspunkten mellan kultur och näringsliv”. Sektorn är ett relativt nytt område ur ett näringslivsperspektiv, och det var först i början av 2000-talet som den etablerades i Sverige. Magasinet lyfter fram statistik inom området, som visar att Gotland utmärker sig genom att vara bland de tre regioner som ökade sitt förädlingsvärde mest i sektorn.

En bransch i framkant
Vi kan läsa att företagen inom de kulturella och kreativa branscherna oftast har liten negativ påverkan på miljön och kulturkonsumtion hjälper oss att nå det globala målet Hållbar konsumtion. Många av företagen ställer om till ökad ekologisk hållbarhet och har kommit långt i många avseenden. Dessutom är dessa företagare en grupp med jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. De ökar kulturutbudet och stärker lokalsamhället genom att göra livsmiljön attraktiv och genom att förstärka känslan av stolthet för platsen. Dessa passionsdrivna företagare står för förändring och innovation.

”Innovativa företag ligger steget före och är beredda på förändring.”


Passionsdrivna aktörer
För passionsdrivna aktörer är det passionen, inte marknaden, som styr. Företagen bygger sina verksamheter kring något som de tycker är engagerande och viktigt. Pengar i sig är inte ett mål, snarare ett sätt att ta sig någonstans.

Projektet Omställningskultur
Inom projektet arbetar man med att stärka de kulturella och kreativa företagen på Gotland och att skynda på utvecklingen till ett hållbart samhälle. Inom projektet har man djupdykt i den gotländska kreativiteten och företagarandan. På Gotland finns cirka 1000 kulturella och kreativa företag som tillsammans omsätter ca en miljard kronor. Genom unika verksamheter och utforskande skapar de kulturella och kreativa företagen attraktiva platser, lokal tillväxt, turism, digitalisering, social inkludering, hållbara lösningar och innovation.

”På Gotland finns cirka 1000 kulturella och kreativa företag som tillsammans omsätter ca en miljard kronor.”


Acceleratorn
Omställningskultur har tagit fram ett program för affärsutveckling: Acceleratorn. Programmet har varit igång i ca ett år och de medverkande företagen har fått ta del av en nulägesanalys och deltagit i fyra kunskapsträffar. De har en egen coach för sin hållbara utveckling och i olika projektlabb har de haft möjlighet att stärka sina nätverk. Målet är att genom fortsatt arbete lägga grunden för en gemensam organisation där affärsmodeller för en hållbar framtid kan utvecklas.

”Låt dig inspireras av alla de kulturella och kreativa företagen på Gotland och låt dem visa vägen. De ligger ofta steget före i förändringen.”


Globala målen på Gotland
Allt fler företag på Gotland arbetar med FN:s globala mål. Dessa mål är ett stöd för företag att bedriva en ansvarsfull verksamhet på ett hållbart sätt. Det kan dock vara en utmaning för företagare att anpassa de globala målen till sina verksamheter. Förändring för hållbar utveckling bygger på individuella insikter som omvandlas till insikter för företaget. De små företagen ser inte alltid den makt de har att förändra. Det är lätt att tänka att ens verksamhet är för liten för att göra skillnad, men all förändring för en hållbar framtid gör skillnad och är nödvändig för att vi ska komma i mål till år 2030. De små företagen kan öka sitt inflytande genom att kommunicera sina förändringar i större nätverk, till andra företag och branschorganisationer.


Det första steget är alltid det svåraste – magasinet lyfter fram 14 företag som vågat ta det. Här nedan listar vi några av dem:
Ringvide

Ringvide

Hållbarhet var avgörande när vi grundade företaget. Så är det än idag, tio år senare.

GKF

GKF

För kooperativet har strävan alltid varit att arbeta med hänsyn till vår samtid och framtid.

Eva Szentivanyi

Eva Szentiványi

Keramik kan leva i en evighet om vi ägnar våra saker omsorg. Om vi är försiktiga med en kopp kan den användas i generationer.

Emma Prowse

Emma Prowse

Visst, det går att göra bättre val och sätta sina egna parametrar för framgång – men då går man mot strömmen och det är i regel inte det som menas när man talar om företagande.

Jakobsson

John Jakobsson

Jag har insett att jag kan driva ett passionsdrivet företag, med allt som det innebär. Det är ett erkännande för mig som företagare och konstnär.

I magasinet får vi ta del av längre artiklar om företagarna ovan. Övriga medverkande är:

  • Visbyark
  • Röda Korset Återbruksstudion
  • Pauline Wolff
  • Jens Friis-Hansen
  • Hippstory
  • smuts
  • Anna Lewin
  • Tinna Björk Ólafsdóttir
  • Content People
Omställningskultur mässa och konferens

Projektet Omställningskultur avslutas med mässa och konferens för att visa upp det kulturella och kreativa företagandet på Gotland. Läs mer här!

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan