Brevlådor på rad
/ / Våra gotländska socknar

Våra gotländska socknar

På Gotland är socknen nav på ön sedan medeltiden. Sockenkänslan är stark och här på ön har vi 92 stycken!

På ön är sockenkänslan är stark

På Gotland är socknen nav sedan medeltiden. Mitt i socknen, verkligen mitt i, samsades bönderna om att bygga sin kyrka. Inte bara av religiösa skäl, det var på kyrkbacken affärer och mellanhavanden gjordes upp och nyheter förmedlades. Varje socken var och är ett samhälle för sig med sin historia och traditioner, sevärdheter, minnen och gemenskap än idag.

Sockenkänslan är stark, det är nästan en nationalkänsla i sockengemenskapen. Ofta arrangeras så kallade ”våg”, tävlingar i gutniska idrotter socknar emellan. Det finns också epitet som tillskrivs Närboar, Lauboar, Gammelgänningar, Aikstboar.

En annan sak som definierar vad sockentillhörigheten betyder är att man säger om en person att den är ”utsoknes” – det vill säga, om den kommer från en annan socken är ens egen.

Socknar och sockenbor

Socknar fanns och finns i hela Sverige men här på Gotland är begreppet i högsta grad levande och spelar en roll. Vi är stolta över våra socknar och våra medeltida kyrkor. Vi sockenbor engagerar oss i socknen och hembygdsföreningen och använder ofta hembygdsgårdarna för olika evenemang.

Läs artikeln
kyrktorn

92 historier och miljöer

Kulturmiljöprogrammet för Gotland presenterar på sin sida alla de 92 gotländska socknarna, deras historia och utpekade miljöer. Syftet är att uppmärksamma värdefulla miljöer så att de kan bevaras, vårdas och utvecklas på bästa sätt, i den regionala planeringen.

Läs mer
kvinna cyklar på landsväg mot en kyrka

GUBIS

Gotländska utvecklingbolag i samverkan, eller GUBIS som föreningen kallas, består av 12 st utvecklingsbolag spridda över ön. GUBIS brinner för att göra skillnad och genomföra idéer som skapar en levande landsbygd på Gotland

Läs mer