Vamlingbo Kulturscen

Musik
Verksamhetsbild omslag
Året runt
Festival
Konsert
Vamlingbo Kulturscen i den norra längan av de bägge ladugårdarna vid Vamlingbo Prästgård och Museum Lars Jonsson är en scen för musik, teater, konst och performance. Vi anordnar även föreläsningar, kurser och filmvisning.

Vamlingbo Kulturscen är ett samarbete mellan flera personer som brinner för Storsudret med konstnären och Museum Lars Jonsson som en av flera initiativtagare. I den norra längan av de bägge ladugårdarna har vi etablerat en scen för kultur. Där kommer vi att erbjuda musik, teater och konst under sommarmånaderna, men på sikt även under vinterhalvåret. Tanken är att stärka platsen som ett centrum för kultur. Vi vill fånga upp de resurser som finns i närheten i form av musiker, körer, tonsättare, konstnärer och skådespelare, men även locka andra att komma till södra Gotland och möta en publik av både fastboende och sommarboende, samt turister. Förutom konsert och teaterverksamhet planeras workshop, masterclass, seminarier och körverksamhet.

– Tanken är att stärka platsen som ett centrum för kultur, säger Katarina Henryson, sångerska, deltidsboende och en av initiativtagarna för kulturscenen. 

Vamlingbo Prästgård ligger på Storsudret och är en av Gotlands bäst bevarade prästgårdsmiljöer med struktur från medeltiden. Byggnaden blev klar 1779 och dess magnifika utformning med den höga takresningen vittnar om socknens tidigare betydelse. De bägge ladugårdslängorna är byggda på 1800-talet. Väster om själva mangårdsbyggnaden ligger trädgården som är indelad i 8 symmetriska kvarter med rosenträdgård, örtagård, köksväxter, sommarblommor och fruktträd. Vamlingbo kyrka ligger i direkt anslutning och byggdes på 1200-talet. Det hade en gång Gotlands högsta kyrktorn, men det brann ner 1843 och ersattes av ett lågt trätorn.

Sedan nyåret 2015 ägs själva Prästgården och trädgården av konstnären Lars Jonsson via Vamlingbo Prästgården AB där även Föreningen Museum Lars Jonssons Vänner är delägare.

Sedan 2022 ägs de bägge ladugårdarna som inhyser Vamlingbo Kulturscen och Naturum av Vamlingbo Kulturlador AB

Organisation: 

Kerstin Englund, Katarina Henryson, Camilla Wiklund, Holger Gross, Peder Johnson, Lars Jonsson, Ulf Nilsson, Svante Henryson, Roland Pöntinen,
logotyp