Uppsala universitet, campus Gotland, Kulturvård

Forskning och utveckling Visby
Verksamhetsbild omslag
Vi finns på Uppsala universitet campus Gotland, här bedriver vi utbildning och forskning i ämnet kulturvård!
Vad är kulturvård?

Kulturarv är en resurs av betydelse för det moderna samhällets förändring. Det kan handla om konkret bevarande och vård av byggnader och föremål, eller mer övergripande frågor om hållbar utveckling. För det behövs samarbete och kunskaper ifrån flera olika vetenskapsområden; humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt.
 
Inom huvudområdet kulturvård ges kurser och program, och examen i ämnet utfärdas på kandidat- och masternivå. Kandidatexamen är förberedande för högre studier, samt för ett kommande yrkesliv och syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för verksamhet inom näringsliv och antikvariskt/samhällsplanerande sektorer. Utbildningen skall dessutom ge förutsättningar för kritisk reflektion över kulturarvsbildningen och den egna professionens betydelse i samhället liksom för institutioner och individer.

På Gotland har det givits utbildning i kulturvård sedan 20 år tillbaka. Kärnan i verksamheten är de treåriga utbildningarna Byggnadsantikvarieprogrammet och Föremålsantikvarieprogrammetoch det tvååriga masterprogrammet Master Programme in the Humanities – Cultural Heritage and Sustainabilty.

Vår forskning
Kulturvård är idag ett väl etablerat tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar både materiella och immateriella kulturarv. I fokus står analyser av kulturhistoriska värden och hur man i praktiken kan genomföra bevarandeinsatser. Under senare tid har allt större uppmärksamhet riktats mot att tydliggöra kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Ett av våra projekt är SuHRF, Sustainable Heritage Research Forum, en plattform där många av våra projekt initieras. Vi har också flertalet forskningsprojekt inom forskningsprojektet Spara och bevara. 

logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: