Textil Gotland

Övrigt kultur och nöje Visby
Verksamhetsbild omslag
Året runt
Förening
Hållbart
Jul
Visbydagen
Textil Gotland är en ideell förening för textil verksamhet.
Textil Gotland är en ideell förening som har till ändamål att främja textil verksamhet på Gotland genom att utgöra ett forum för information och kommunikation samt kunskaps- och kompetensutveckling. 
Textil Gotland skall stödja och initiera företagsutveckling. Medlemmarna i föreningen är antingen aktiva producenter, medverkar i utställningar eller bedriver undervisning inom det textila området. Föreningen har ca 60 medlemmar.