Svenska kyrkan Visby stift

Övrigt leva och bo Visby
Verksamhetsbild omslag
Detta är stiftet med 92 medeltida kyrkor, 39 församlingar och 10 pastorat, allt på Gotland, en liten ö i Östersjön. Visby stift är också Svenska kyrkan i utlandet som finns på drygt 40 platser runt om i vår värld.

Visby stift – stiftet där solen aldrig går ner

Visby stift är en öppen och välkomnande folkkyrka och en del av den världsvida kyrkan. Stiftets uppdrag riktar sig inte bara till de formellt kyrkotillhöriga, utan innebär ett erbjudande om medmänskligt stöd, bearbetning av tros- och livsfrågor samt en social gemenskap som vänder sig till alla som vistas inom stiftets område.
Stiftet arbetar med:
  • Levande församlingar, engagerade medarbetare, fördjupande och glädjefyllda gudstjänster.
  • Ett brett diakonalt arbete med fokus på de mest utsatta.
  • En undervisning för olika åldrar som väcker nyfikenhet samt fördjupar kunskaper, andliga och existentiella insikter.
  • En missionsuppgift som bygger på dialog och en strävan att vara goda förbilder.
logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: