Suderviljan Ekonomisk förening

Butik, försäljning och marknad Västra Gotland
Året runt
Välkommen till Suderviljan, en handelsträdgård i Klintehamn. Vi säljer blommor och växter för inom och utomhusbruk. Blomsterarrangemang till bröllop, begravningar och andra tillfällen gör vi också.
De kooperativa värderingarna bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa och allas lika värde.

Att vara medlem i ett kooperativ innebär att man har makt över sitt arbete och sin vardag.
Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande. Det ger medarbetare ett ansvar och en stolthet som gör att man mår bra och vill fortsätta utveckla sitt kooperativ.

I ett socialt företag är inte den ekonomiska vinsten det enda målet. Den sociala vinsten som verksamheten uppnår är lika viktig för oss.

Alla våra medlemmar har någon form av psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och vårt mål är att utveckla och utbilda dem för ökad anställningsbarhet.

Vi bedriver även en daglig verksamhet för LSS-anvisade personer, där dessa får ökade möjligheter till utveckling i en socialt bra miljö.

Vi vill genom arbetsträning ge alla medarbetare en andra chans till en ordinarie arbetsmarknad.

Något för dig?

Hos Suderviljan får du som deltagare komma igång med ett arbete, känna gemenskap, delaktighet och att finna rutiner. Vi har kunskapen att leda dig till en betydelsefull vardag med arbete och utveckling som kan bli en plattform för dig att bygga vidare på.

Arbetsträning hos oss sker alltid i samarbete med Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Är du intresserad av att arbeta vid en handelsträdgård och vara ute i friska luften och arbeta? Är detta något för dig? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen eller Försäkringskassan.

När du handlar hos oss gör du en social insats.
logotyp

Du kanske också är intresserad av: