Region Gotland

Övrigt leva och bo Visby
Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp, hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor. Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling.

Du kanske också är intresserad av: