Buttle Hembygdsförening

Övrigt kultur och nöje Mellersta Gotland
Verksamhetsbild omslag
Familjevänligt
Midsommar
Möjligt att åka buss/Hållplats inom 2 km
Sightseeing
Buttle hembygdsförening arbetar ideellt för att stärka grannsamverkan, utveckla och stärka Buttle som socken, samtidigt som vi arbetar för att bevara och minnas våra föregångare.
Föreningen som har haft verksamhet sedan 1986, har som huvuduppgifter att värna om och stödja användandet av bygdegården, festplatsen och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i Buttle socken i Gotlands kommun. 
 
Hembygdsgården
Hembygdsgården är en av föreningens viktigaste tillgångar. Den fungerar som en naturlig mötesplats för socknens invånare där genomförs bland annat bygdecafé, soppluncher, musikkvällar.
 
Festplatsen / bulhuset
Festplatsen / bulhuset är föreningens andra viktiga tillgång, där genomförs många årligen återkommande arrangemang är mycket uppskattade bland föreningens medlemmar. Detta har gällt midsommarfirande, lammgrillning, och glöggkväll. Dessa arrangemang gör det möjligt för de boende i socknen att träffas under trevliga och trivsamma former. 
 
En ungdomsverksamhet med stöd av intresserade föräldrar, ser vi som en viktig uppgift att stödja.

Du kanske också är intresserad av: