Acceleratorn

Företagsutveckling Visby
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Har du en spännande idé, produkt eller tjänst som du vill utveckla? Eller ett problem du vill lösa? Nu har du chansen att bli ett av femton företag som vi kopplar ihop med ett team av hållbarhetsexperter, inspirerande förebilder och affärsutvecklare för att arbeta med just din idé!
Har du en spännande idé, produkt eller tjänst som du vill utveckla? Eller ett problem du vill lösa? Nu har du chansen att bli ett av femton företag som vi kopplar ihop med ett team av hållbarhetsexperter, inspirerande förebilder och affärsutvecklare för att arbeta med just din idé!

Omställningskulturs acceleratorprogram erbjuder en utvecklingsresa för kulturföretag. Resan är präglad av hållbar utveckling, innovation, entreprenörskap och Agenda 2030 i en kreativ atmosfär. Du och ditt företag får individuell handledning och deltar i gemensamma, kreativa workshops. Nya nätverk möjliggörs och de företag som ingår kan stötta varandra både genom processen och i framtiden.

​Inledningsvis fyller vi på med inspiration och kunskap om hållbarhet för att skapa framtidstro. Acceleratorns experter ser på din ansökan ur olika hållbara perspektiv. Vi hjälper dig att utveckla din idé till ett koncept. Acceleratorn förtydligar hur du kan särskilja dig och skapa unika värden. Goda exempel inspirerar och vi hjälper varandra att växa med gröna och hållbara förtecken. Din kontaktperson på U&We coachar dig genom processen. Du avslutar med att ta fram en handlingsplan så att din idé blir redo för nästa steg. Målet är att skapa hållbara affärsmöjligheter och hitta kunder till ditt erbjudande. Avslutningsvis får du möjlighet att visa upp din hållbara företagsutveckling för en större publik utanför regionen.

Processen leds av U&We i samarbete med Omställningskultur. U&We ser sig som en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag, verksamheter och organisationer kan göra goda affärer. U&We vill se de medverkande i Acceleratorn öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Varje företags idé presenteras på Omställningskulturs mässa som är planerad till vintern 2022/23.

Läs mer på vår hemsida:
www.omstallningskultur.se/acceleratorn
Avgift
Vi tar ut en avgift på 5000 kr.
logotyp

Övrig information

Aktiviteten arrangeras av